The Dr.Reijntjes School for the Deaf in Moratuwa, Sri Lanka
EMAIL ADDRESS

tinekedesilvanijkamp@gmail.com

OPEN HOURS

Mon - Fri 07:30 - 13:30

Over ons

Hoe is het allemaal begonnen?

Op 2 februari 1984 startte de Dr. Reijntjesdovenschool in Moratuwa, Sri Lanka. Een wens van Tineke de Silva-Nijkamp werd werkelijkheid. Een droom die begon te groeien vanaf het moment dat ze voor het eerst Sri Lanka bezocht in 1974. Omdat Tineke zelf 12 jaar als onderwijzeres op een dovenschool in Nederland werkte, was ze erg geïnteresseerd in het schoolprogramma van de dove kinderen in Sri Lanka.

Maar ze was geschokt om te zien dat deze dove kinderen, speciaal in de dorpen, niet serieus werden genomen en niet naar school gingen. Veel mensen dachten dat ze geestelijk gehandicapt waren.

De Dr. Reijntjesdovenschool in Moratuwa, Sri Lanka.

De Dr. Reijntjesdovenschool in Moratuwa startte in 1984 met 8 dove leerlingen onder leiding van mevrouw Tineke de Silva-Nijkamp uit Nederland. Na 3 maanden waren er 16 dove kinderen. De school groeide zo snel dat er met behulp van Nederlandse Organisaties nieuwe gebouwen werden gebouwd. Alle dove leerlingen hadden ook behoefte aan een internaat, omdat ze uit afgelegen dorpjes van Sri Lanka kwamen. Na 10 jaar groeide het aantal dove kinderen uit tot 100.

Op de dovenschool krijgen de dove leerlingen een normaal schoolprogramma zoals in het reguliere onderwijs. Alleen de manier van lesgeven is anders. We gebruiken de Nationale Gebarentaal van Sri Lanka. De extra lessen die de dove leerlingen hier krijgen zijn logopedie, drama, yoga, dans, expressie & kunstlessen. Door middel van deze lessen leren de dove kinderen zich te uiten en zelfvertrouwen te krijgen, om zich straks in de horende maatschappij te kunnen handhaven.

De Dr. Reijntjesdovenschool is afhankelijk van donaties om deze dovenschool te le kunnen runnen. De meeste ouders van de leerlingen hebben geen hoge opleiding gevolgd en zien niet het belang in van het sturen van hun dove kind naar een Dovenschool. De Dr. Reijntjesdovenschool is volledig gratis en alle leerlingen ontvangen een gratis hoortoestel van de school.

Missie (Ons doel)

Aan de dove leerlingen een goede basisopleiding geven zodat ze kennis en zelfvertrouwne krijgen. Wanneer ze Grade 10 hebben afgerond kunnen ze het C.G.E O-level (MAVO) examen doen of een van de NVQ-Vakopleidingen gaan volgen. Ze zijn dan klaar om te integreren in “de horende maatschappij”.

We streven ernaar om, door middel van een allround vooropleiding en beroepsopleiding, te zorgen voor betere sociale en economische kansen voor doven, zodat zij zelfredzaam kunnen worden en beter geïntegreerd kunnen worden in de bredere gemeenschap en cultuur van Sri Lanka.

Visie (Hoe gaan we dit doel bereiken)

Een goed basispakket geven. Daarnaast confrontaties d.m.v. dramalessen, gespreksgroepen, work-shops etc. de dove leerlingen weerbaar maken om met hun doofheid te kunnen omgaan. Alleen op die manier kunnen we deze dove studenten voorbereiden op de komende “harde maatschappij”. Daarbij hoort ook de training van de ouders. Dat kan zijn in de vorm van work-shops, gespreksgroepen en vooral voorlichting geven over de communicatie met hun dove kind en hun perspectief. De acceptatie van de doofheid van hun kind, is vooral voor de vaders, altijd een moeilijke kwestie. De ouders kunnen hun dove kind stimuleren en begeleiden naar zelfstandigheid.