The Dr.Reijntjes School for the Deaf in Moratuwa, Sri Lanka
EMAIL ADDRESS

tinekedesilvanijkamp@gmail.com

OPEN HOURS

Mon - Fri 07:30 - 13:30

De oprichter

1

Tineke de Silva-Nijkamp

Tineke de Silva-Nijkamp bezocht Sri Lanka voor de eerste keer met haar Sri Lankaanse echtgenoot in 1974. Ze leerde haar man Susiri de Silva kennen in haar geboortestad Enschede toen hij daar studeerde. In die tijd was ze onderwijzeres op een Dovenschool in Nederland.

Ze was erg onder de indruk om te zien dat de meeste dove kinderen in de afgelegen dorpen van Sri Lanka thuis werden gehouden omdat er geen Dovenscholen voor hen waren. Maar ze was ook geschokt om te zien dat deze dove kinderen, speciaal in de dorpen, niet serieus werden genomen en niet naar school gingen door onwetendheid van de ouders. Veel mensen dachten dat ze geestelijk gehandicapt waren. Terug thuis kreeg Tineke een droom om deze kansarme dove kinderen te helpen om onderwijs te krijgen en hen een toekomst te geven zoals andere kinderen.

Na alles te hebben voorbereid startte de Dr. Reijntjesdovenschool in Moratuwa op 2 februari 1984 met 8 dove leerlingen onder de zorg van mevrouw Tineke de Silva-Nijkamp. Na 3 maanden waren er 16 dove kinderen. De school groeide zo snel dat er met behulp van Nederlandse Organisaties nieuwe gebouwen werden gebouwd. Er was ook dringend behoefte aan een Internaat, omdat bijna alle dove leerlingen uit afgelegen dorpjes van Sri Lanka kwamen. Na 10 jaar groeide het aantal dove kinderen uit tot 100.

In de Dr. Reijntjesdovenschool krijgen de dove leerlingen een normaal schoolprogramma zoals in het reguliere onderwijs. Alleen de manier van lesgeven is anders. We gebruiken de Nationale Gebarentaal van Sri Lanka. De extra lessen die ze hier krijgen zijn logopedie, drama, yoga, dans, expressie & kunst lessen. Door middel van deze lessen leren de dove kinderen zich te uiten en zelfvertrouwen te krijgen, om zich in de horende maatschappij te kunnen handhaven.