The Dr.Reijntjes School for the Deaf in Moratuwa, Sri Lanka
EMAIL ADDRESS

tinekedesilvanijkamp@gmail.com

OPEN HOURS

Mon - Fri 07:30 - 13:30

Onze geschiedenis

1973 – 1975

Tineke de Silva-Nijkamp, de oprichter van de Dr. Reijntjesdovenschool, was onderwijzeres aan een dovenschool in Nederland, toen ze in 1973 haar man Susiri de Silva ontmoette, die in Nederland studeerde.

Tineke kwam in 1974 voor het eerst op bezoek in Sri Lanka. Ze reisde over het hele eiland en werd verliefd op Sri Lanka. Ook bezocht ze de Ratmalana Deaf School waar de heer Cooray de directeur was.

Toen ze in 1975 terugkwam, bezocht ze ook zeer afgelegen dorpen om te kijken of ze dove kinderen kon vinden, omdat ze hen wilde helpen. Maar ze was geschokt om te zien dat deze dove kinderen niet naar school gingen en behandeld werden alsof ze geestelijk gehandicapt waren.

Tineke kreeg een droom om deze kansarme kinderen uit arme gezinnen te helpen, hen een goede opleiding te geven, zodat ze een goede toekomst zouden krijgen zoals alle andere kinderen.

1982 – 1988

In 1982 richtte Tineke in Enschede, Nederland, een liefdadigheidsstichting op onder de naam:
“De Stichting tot Steun aan de Dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka”. Of in het Engels: “The Foundation to support the Dr. Reijntjes School for the Deaf in Sri Lanka”.

Dr. Reijntjes was de KNO-arts in de Dovenschool waar Tineke 12 jaar werkte en was haar leermeester.

In 1983 gingen Susiri en Tineke naar Sri Lanka om alles voor te bereiden om de Dovenschool te kunnen starten. Een gebouw werd gehuurd etc. Zo gebeurde het en op 2 februari 1984 werd in Moratuwa de Dr. Reijntjesdovenschool (een residentiële school) geopend met 8 dove kinderen van het platteland, een matron en 2 onderwijzeressen. De 3 personeelsleden werden vanaf 1983 opgeleid in de Ratmalana Dovenschool onder leiding van de directeur, Dhr. Cooray.

Tineke nam ontslag als onderwijzeres in de Dovenschool in Nederland om oprichter/hoofd van de Dr. Reijntjesdovenschool in Moratuwa te worden.

Het aantal dove kinderen groeide snel en het was tijd om op zoek te gaan naar een nieuw groter gebouw. Tineke schreef brieven aan verschillende Nederlandse Organisaties en de Wilde Ganzen waren bereid om een nieuw gebouw te doneren. Dat was in 1988 klaar en werd geopend door Dr. Reijntjes.

1993 – 2000

Daarna werd in 1993 een nieuwe Vleugel geopend en het aantal dove leerlingen (jongens en meisjes) steeg naar 100. Alle kinderen verbleven in het School Internaat.

De volgende stap was de opening van het nieuwe gebouw voor de bezoekers en het Hostel voor de werkende dove jongens in 1998. Twee jaar later, in 2000, werd het Hostel voor werkende meisjes geopend.

Een nieuw gebouw voor een Computer Centrum, een Bibliotheek en een Logopedie Unit werd geschonken door de Nederlandse Ambassade in Colombo. Het werd in 1995 geopend door H.E. Suzan Blankhart, de Nederlandse Ambassadeur in Colombo.

2008 – present

In 2008 werd een nieuw Trainingsgebouw van 2 verdiepingen geopend voor beroepsopleidingen met naaimachines etc. Rond dezelfde tijd werd een Salon ingericht om een Vakopleiding Schoonheidsspecialiste en kapper voor de oudste studenten te starten.

De Dr. Reijntjesdovenschool vierde op 2-02-2009 het 25-jarige Bestaan (het Zilveren Jubileum).

Tegelijkertijd werd er in Sri Lanka een nieuwe Trust (School Bestuur) opgericht onder de naam: Dr. Reijntjes School for the Deaf Trust om de onafhankelijkheid en het voortbestaan van de Dovenschool te garanderen.